Kortingen

Wij gaan niet voor tijdelijke kortingen van zoveel % of zoveel gratis maanden, maar wel voor definitieve kortingen gedurende de hele looptijd van je contract! Niet één jaar maar hopelijk nog vele jaren. Eventuele ongevallen in fout kunnen wel een aanpassing veroorzaken aan je contract.

Vergelijken wordt beloond

Mensen die in 2012-2013 reeds intekenden via een groepsaankoop autoverzekeringen hebben er alle belang bij om zeker nogmaals in te tekenen. Want de prijs van de autoverzekering is bij vele verzekeraars terug gestegen!

Objectief

Wij zorgen dat je een objectieve prijsvergelijking kan maken die rekening houdt met je huidige verworven rechten zoals bvb bonus-malus bescherming, …

Factoren

Wat is bepalend voor de premie van de autoverzekering?

 • BA: leeftijd van de bestuurders, woonplaats, vermogen van de motor (KW), eventuele ongevallen in de afgelopen 5 jaar, het aantal kilometers dat je doet, de aanwezigheid van rijhulpsystemen.
 • Omnium: catalogusprijs, waardevastheid, franchise, anti- en nadiefstalsystemen.

Ervaring

30 jaar ervaring als makelaar in verzekeringen voor 10 verzekeraars.

Hoe werkt het

Heel simpel, hoe meer inschrijvingen, hoe meer korting de verzekeraars willen geven en hoe goedkoper de premies worden. De wettelijk verplichte BA Autoverzekering is quasi bij elke verzekeraar hetzelfde qua dekkingen. Het is onze taak als onafhankelijk makelaar om voor jou de beste voorwaarden te bedingen. Bij Groepsaankoop-autoverzekeringen zetten wij ons op loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van onze klanten. Wij zorgen er in het bijzonder voor om de gedragsregels en de regels van gelijkheid tussen onze klanten te handhaven. 

 

AAn de veiling van 31/05/2019 is een wedstrijd aan gekoppeld.

Wedstrijdreglement groepsaankoop autoverzekering (veiling 31/05/2019)

 1. Men kan zich inschrijven door op de website www.groepsaankoop-autoverzekering.be het inschrijvingsformulier voor de groepsaankoop in te vullen. Bij het indienen van het inschrijvingsformulier aanvaardt de inschrijver de voorwaarden van dit reglement. Indien zulks vereist is, kan Flexur dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Flexur en kan daar desgewenst worden afgedrukt.
   
 2. Per voertuig en/of kentekenplaat wordt enkel de eerste inschrijving in aanmerking genomen. Alle navolgende inschrijvingen die betrekking hebben op hetzelfde voertuig en/of dezelfde kentekenplaat, worden niet meer in aanmerking genomen.
   
 3. Er dienen minstens 100 inschrijvingen te zijn voor de wedstrijd doorgaat.  Per 100 deelnemers wordt er maximum 1 winnaar geloot.
   
 4. Enkel de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt eenmalig terugbetaald, met een maximum van 400 euro. Indien de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid van de winnaar hoger ligt dan 400 euro, dan beperkt de tussenkomst van FLEXUR zich tot het maximumbedrag van 400 euro. De premie rechtsbijstand, omnium, bijstand en bestuurder komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
   
 5. De inschrijvingen voor de wedstrijd lopen af op 31/05/2019 om 23u59. Een inschrijving die na deze datum wordt ingediend, wordt niet meer in aanmerking genomen als kandidaat.
   
 6. De winnaars van de wedstrijd worden op de hoogte gebracht op het ogenblik dat ze het voorstel voor hun autoverzekering ontvangen per mail of post.
   
 7. De winnaars kunnen enkel genieten van de terugbetaling van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als ze akkoord gaan met het voorstel van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor hun auto via de groepsaankoop.
   
 8. De winnaar dient eerst de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te betalen aan de verzekeringsmaatschappij vooraleer hij of zij in aanmerking komt voor een terugbetaling van de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid. Pas na het voorleggen van het bewijs van betaling zal de BVBA Flexur overgaan tot terugbetaling van de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid op het rekeningnummer van de winnaar
   
 9. Flexur houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Flexur zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.
   
 10. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten en beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.